ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι παιδαγωγοί του σχολείου μας αποτελούν μια άρτια διεπιστημονική ομάδα, που εργάζεται ώστε τα παιδιά να απολαμβάνουν τη γνώση αβίαστα μέσα από το παιχνίδι.

Σχεδιάσαμε τα προγράμματά μας (με τη μέθοδο Project και μέσα από τη διαθεματικότητα) λαμβάνοντας πάντα υπόψιν την ατομικότητα κάθε παιδιού, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του, κοινωνικές αξίες καθώς και την ανάγκη να αποκτήσουν βαθμιαία τα παιδιά, τα απαραίτητα εφόδια, γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και στάσεις που απαιτεί η σημερινή κοινωνία, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν δημιουργικά και ευτυχισμένα.

Μέσα σε ένα ελκυστικό, ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον, εξασφαλίζουμε κίνητρα και προϋποθέσεις μάθησης για όλα τα παιδιά. Υποστηρίζουμε το παιχνίδι, την παρατήρηση, την διερεύνηση, τον πειραματισμό.

Οργανώνονται εκπαιδευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού – θεατρικό παιχνίδι, φυσικές επιστήμες, μυθολογία..